Formularul 200

Completează formularul 200 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe alte venituri decât cele salariale.

Formularul 230

Completează formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venitul din salariu.

Redirecționează 2%

Redirecționând 2% investești în schimbarea pe care ți-o dorești în comunitate.

Completează formularul 200 pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe alte venituri decât cele salariale, provenind din următoarele surse:

1. Activităţi independente precum activităţi comerciale, profesii libere (avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, arhitect ş.a) sau drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor)

2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile

3. Activităţi agricole

4. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen

Formularul trebuie completat şi depus în 2 exemplare, dacă îl depui la Administraţia Financiară. În cazul în care îl trimiti prin poştă este suficient un singur exemplar.

Paşii de urmat pentru completarea formularului:

Pasul 1:

Datează formularul cu anul precedent (de exemplu daca îl depui în 2013, datează-l cu 2012)

Pasul 2:

Completează datele personale la secţiunea I.DATE  DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI:

– Nume, Prenume, Iniţiala tatălui

– Adresa

– Codul poştal (daca nu îl ştii îl poţi afla aici)

– Codul numeric personal sau Numărul de identificare fiscală

– Banca

– Contul Bancar

– Telefon, fax şi e-mail

Pasul 3:

Completează datele privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, la secţiunea II.

Pasul 4:

Completează datele de identificare a organizaţiei pe care vrei să o susţii la punctul III.DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL astfel:

– Bifează căsuţa de la punctul III.2 SUSŢINEREA UNEI ENTITĂŢI NONPROFIT/UNITĂŢI DE CULT.

– Completează denumirea organizaţiei nonprofit pe care vrei să o susţii, codul de identificare fiscală (CIF) şi contul bancar (în format IBAN) al acesteia.

– Câmpul pentru suma de redirecţionat rămâne necompletat. Aceasta va fi calculată de Administraţia Financiară.

Pasul 5:

Semnează formularul în câmpul rezervat semnăturii contribuabilului în stânga jos.

Pasul 6:

Depune formularul sau trimite-l prin poştă (scrisoare recomandată) la filiala Administraţiei Financiare de care aparţii (vezi adresele ANAF aici).

Daca ai certificat de semnătură electronică poţi depune formularul şi online pe site-ul www.e-guvernare.ro (află mai multe informaţii despre semnătura electronică în secţiunea RESURSE 2%)

Formularul poate fi depus prin intermediul unui împuternicit legal care poate fi persoana fizică sau juridică. Datele acestuia de identificare trebuie completate în formular la punctul IV.DATELE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI. Împuternicitul se semnează în câmpul rezervat pentru semnătură, în dreapta jos.

Asta e tot !

Nu uita că data limită de depunere a formularului la Administraţia Financiară este 25 mai.

 

Îţi mulţumim că alegi să fii responsabil şi că arăţi că iti pasă de comunitatea în care trăieşti!

 

Mai multe detalii despre completarea formularului 200 poţi găsi pe www.declaratia200.ro.

 

Ai întrebări? Contactează-ne!

Articole Recente

Modificări la formularul 230 pentru 2%
La începutul acestui an ANAF trece printr-un proces de restructurare și rebranduire. Drep urmare...
Proiectul “2% pentru schimbare” susține în 2014 cauze sociale din arii diverse
Anul acesta am decis să lărgim plaja organizațiilor pe care le susținem...
Standuri AITA, ATCA și Help Mălin în Auchan Titan
In perioada 15-23 aprilie, AITA, ATCA și Help Mălin vor avea un stand pentru 2% în galeriile...

Partenerii noștri

Urmărește-ne pe rețelele sociale!